Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:

Hammersholt Enge - fremtidens bæredygtige landsby. Fremtidens Bæredygtige
Landsby
Vision
Hammersholt Enge

Vision

Det moderne landsbyfællesskab

Hammersholt Enge skal være et hjem for hverdagens drømme. Et sted, hvor storslået naturlandskab og attraktiv bolig-by går i ét. Bydelen skal tage sit afsæt i områdets grønne identitet og supplere det unikke ved Hammersholt.

Det særlige englandskab og det kupperede terræn skal skabe rammerne om attraktive boliger i Hammersholt Enge – med naturen i ryggen og som udsigt, skal nye fællesskaber dannes, og livet leves i et moderne landsby-fællesskab.

De bæredygtige valg skal være nemme i Hammersholt Enge. Koncept for fremtidens bæredygtige landsby.

Bæredygtig Hverdag

De bæredygtige valg skal være nemme i Hammersholt Enge og skal give børn og voksne gode vaner og ressourcebevidsthed.

01
Hammersholt Enge skal revitalisere landsbyklyngen ved at tilføre nye boligformer og typer, forstærke lokale kvaliteter og styrke adgangen til og oplevelsen af naturen.

Revitalisering

Udviklingen af Hammersholt Enge skal revitalisere landsbyklyngen ved at tilføre nye boligformer og typer, forstærke lokale kvaliteter og styrke adgangen til og oplevelsen af naturen.

02
Fællesskaber på tværs i Hammersholt Enge. Koncept for fremtidens bæredygtige landsby.

Fællesskab

Fællesskaberne skal understøttes gennem mange typer af relationer; praktiske, i naturen, fysiske strukturer, projekter, interesser etc.

03
Hammersholt Enge skal understøtte den lokale virkelyst, som kan blive til alt fra hobbyprojekter til småerhverv og startups. Koncept for fremtidens bæredygtige landsby.

Virkelyst

Hammersholt Enge skal være mere end et boligområde, bl.a. ved at understøtte den lokale virkelyst, som kan blive til alt fra hobbyprojekter til småerhverv og startups.

04

Vores idéer for fremtidens bæredygtige
landsby

Opkobling til gang- og cykelforbindelser
Stationsnærhed og offentlig transport

Kronik bragt i Frederiksborg Amts Avis

Februar 2021

slider2_hammersholt_enge

Værktøjerne

Med afsæt i Erhvervsministeriets 4 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer og FN’S 17 verdensmål, vil vi etablere en ny landsby, Hammersholt Enge. Samtidig vil vi udvikle og afprøve idéer og principper til hvordan verdensmålene kan bruges i udviklingen af danske landsbyers fremtid.