Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:

Hammersholt Enge

Målsætninger

Hammersholt Enge kan, sammen med Hammersholt og Ny Hammersholt, danne en bæredygtig landsbyklynge, der kan fungere som et eksperimentarium for landsbyrevitalisering med fokus på nye boformer, fællesskaber, og virkelyst. FN17 Landsbyens bæredygtige hverdag, kan blive et attraktivt og fremsynet alternativ til landets store byer og mange parcelhuskvarterer. 

Målet er at udvikle og realisere stedsspecifikke løsninger med afsæt i de generelle anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer, samt de universelle FN17 verdensmål. På den måde bliver projektets ambition af lave et showcaseprojekt, der eksemplificerer hvad de to værktøjer kan sammen, og dermed give et bud på hvordan FN17 kan bruges til at udvikle danske landsbyer.

Læs mere om målsætningerne

Bæredygtig hverdag

De bæredygtige valg skal være nemme i Hammersholt Enge og skal give børn og voksne gode vaner og ressourcebevidsthed.

F.eks. gennem:

 • Integrerede bæredygtige løsninger ift. træhusbyggeri eller eksperimentbyggeri, jordvarme, LAR og minimering af materielt fodaftryk
 • Adgang til værksteder og byttecentraler for at mindske behovet for nyanskaffelser
 • Økosystemer der håndterer forskellige udfordringer som f.eks. regnvandshåndtering, jordrensning, støjskærmning og fødevareproduktion
 • Opprioritering af grøn mobilitet
 • Udendørs aktiviteter og byrum anlagt til både feminin og maskulin kultur
 • Læring om bæredygtig livsførelse gennem at vokse op i Hammersholt Enge
Revitalisering

Udviklingen af Hammersholt Enge skal revitalisere landsbyklyngen ved at tilføre nye boligformer og typer, forstærke lokale kvaliteter og styrke adgangen til og oplevelsen af naturen.

F.eks. gennem:

 • Nye boligtyper og faciliteter
 • Varierede ejerformer
 • Styrke adgang til både aktiv, praktisk, kontemplativ og stærk natur
 • Transformere eksisterende byggerier
 • Tiltrække flere brugere til den lokale skole
 • Undersøge mulighed for en lokal dagligvarebutik
Fællesskab

Fællesskaberne skal understøttes gennem mange typer af relationer; praktiske, i naturen, fysiske strukturer, projekter, interesser etc. 

F.eks. gennem:

 • De små boligklynger
 • Interessefællesskaber på tværs af boligklynger
 • Fællesareal i midten samler hele Hammersholt Enge
 • Faciliteter for hele landsbyklyngen
 • Og gennem en inddragende udviklingsproces, som skal sikre en bred forankring af projektet
Virkelyst

Hammersholt Enge skal være mere end et boligområde, bl.a. ved at understøtte den lokale virkelyst, som kan blive til alt fra hobbyprojekter til småerhverv og startups. 

F.eks. gennem:

 • Områder (gamle teglværksbygninger og store udearealer), som giver rum for virkelyst, eksperimenter og småproduktion
 • Integrerede arbejdspladser og blandede byggeretter med plads til mindre virksomheder
 • Lokal fødevareproduktion, fåreavl og integration af små producenter