Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:

Opkobling til eksisterende gang- og cykelforbindelser

Der findes i dag et netværk af sti- og cykelforbindelser, som Hammersholt Enge med fordel vil kunne koble sig på – og forstærke. Fra vejadgangen ved Brødeskovvej er der nem forbindelse til både Hammersholt og Ny Hammersholt. Ligeledes er der etableret en sikker forbindelse til den fremtidige S-togsstation.

Med udviklingen af Hammersholt Enge har dette netværk mulighed for at blive forstærket. En ny gang- og cykelforbindelse gennem Hammersholt Enge til den fremtidige S-togsstation forslås placeret langs jernbanen og langs golfbanens grønne arealer. Ligeledes forslås en ny gang- og cykelbro fra Ny Hammersholt til Hammersholt Enge, således bevægelse på tværs af banen gøres lettere, og udvekslingen kan forstærkes.