Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:

Bo-kvalitet og sundhed

Den nye bydel skal udformes på en måde, der fremmer fysisk aktivitet og skaber gode rammer om sociale fællesskaber og den enkeltes trivsel. Med naturen som ramme skal Hammersholt Enge være en sund bydel, hvor den korte afstand mellem bolig og natur sikrer en høj bo-kvalitet.

 

Undersøgelser viser, at de fleste borgere i dagligdagen primært bruger de bolignære grønne områder. Fjernere liggende naturområder som skove besøges kun i weekenden. De største hindringer for ophold i det grønne er relateret til tidspres i hverdagen. I Hammersholt Enge ligger naturen lige udenfor hoveddøren, og her er bevægelse og motion en naturlig del af hverdagen.

 

Området udformes med attraktive gang- og cykelstier og rekreative programmer, der inviterer til bevægelse og fysisk aktivitet. Eksempelvis er de hurtigste og mest attraktive ruter til Ny Hammersholt, den nye S-togsstation og Hillerød ikke bilruter, men derimod grønne forbindelser til fods eller på cykel.

 

At leve i naturen vil påvirke beboernes helbred i en positiv retning, både psykisk, oplevelsesmæssigt og kropsligt. I områdets natur findes landskabsrum til fordybelse, naturoplevelser, mulighed for at tanke op og blive inspireret. Der er steder til at være alene, men også steder for at mødes og være sammen med familien. Naturområdet er steder hvor man mødes i rekreative sammenhænge – i hverdagen og i weekenden.