Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:

Hammersholt Enge

Det lokale potentiale

Hammersholt Enge ligger placeret ved Hillerøds naturbælte, mellem Ny Hammersholt og Hammersholt, Brødeskov og Store Dyrehave. De store landskaber er en vigtig og identitetsgivende faktor for området, og de omkringliggende naturværdier er noget særligt netop her. Arealet er særligt interessant at udvikle grundet dets placering. Dels fordi det er tæt på det fremtidige Favrholm og Hillerød. Selvom Hammersholt Enge ikke vil ligge stationsnært til den nye S-togsstation, er en afstand på 1,5 kilometer stadig indenfor attraktiv placering. Den fremtidige byudvikling, der vil komme omkring stationen om det nye hospital, vil ligeledes være indenfor attraktiv afstand for eventuelt nye beboere i Hammersholt Enge.

Hammersholt Enge skal være et hjem for hverdagens drømme. Et sted, hvor storslået naturlandskab og attraktiv bolig-by går i ét. Bydelen skal tage sit afsæt i områdets grønne identitet og supplere det unikke ved Hammersholt.

Hammersholt Enge er ligeledes interessant at udvikle for at styrke fællesskabet mellem Hammersholt og Ny Hammersholt. Med mulig etablering af en ny daginstitution og en mindre økologisk købmand, vil de tre byer kunne indgå i en syngergi og dermed kunne fungere som en attraktiv og selvstændig landsbystruktur. Et landsbyfællesskab (Hammersholt Enge, Hammersholt og Ny Hammersholt) tæt på en større by med god infrastruktur, byliv og handelsliv – det bedste fra to verdener! Den nye bydel i Hammersholt Enge bør tilpasses de unikke lokale omstændigheder og udvikles på baggrund af stedets særlige udfordringer og potentialer. Hammersholt Enge skal udvikles som en lokal forankret bydel, der indskriver sig naturligt i den eksisterende bystruktur i Ny Hammersholt og Hammersholt, samt i den enestående natur og samtidig skiller sig ud og tilbyder ”noget andet”. Hammersholt Enge indpasser sig i de store landskabelige træk, samt de etablerede bystrukturer der findes i den nære kontekst.

Både Ny Hammersholt og Hammersholt er placeret nænsomt i landskabet og har det attraktive naturlandskab helt tæt på boligerne. Vi ser et stort potentiale i at videreføre dette og bruge markerne ved Hammersholt Enge til attraktive naturlandskaber, og dermed skabe en ny bydel, hvor natur og landsby er integrerede dele af samme helhed.

I Hammersholt Enge udfoldes den moderne landsbydrøm, hvor man bor sammen – midt i naturen. Her er tid til nærvær, til familien, nabofællesskaber, fred og ro, og en attraktiv tilværelse i naturen. Udeområderne anvendes som hele byens grønne rum, med fokus på naturområder, årstidernes variation, bæredygtig håndtering af regnvand og bæredygtig og økologisk livsførelse. Her giver naturens elementer rum til fordybelse og mulighed for at tanke op. I Hammersholt Enge bor man sammen i naturens herlighed, og naturen er identitetsskabende for området som helhed.

Hillerød og Ny Hammersholt er som by udviklet med et betydeligt antal parcelhuse. Der er i dag efterspørgsel på andre boformer, som svarer på ændringer i livsstilsidealer og prioriteringer i tilværelsen. Hammersholt Enge skal være med en mere varieret boligmasse, der udformes til at svare på de mange boligdrømme og området skal kunne tilbyde en bred vifte af bolig- og leveformer, så kommende beboere selv kan vælge, hvordan de vil etablere sig efter behov. Bydelen skal kunne tilbyde bosætningsmuligheder i grønne omgivelser, der komplimenterer Hillerøds og Ny Hammersholts eksisterende botilbud og tiltrækker nye så vel som eksisterede borgere, som søger en attraktiv og bæredygtig livsstil midt i naturen tæt på byen. Hammersholt Enge skal gøre Hillerød til et endnu mere attraktivt sted at bo, bruge og besøge.