Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:

Særlige landskabelige værdier

Hammersholt Enge ligger centralt placeret mellem forskellige særlige landskabstyper. Brødeskov og Store Dyrehave ligger som to markante skove omkring grunden. En økologisk korridor løber fra Brødeskov mod Hillerød. Denne er i meget nær relation til Hammersholt Enge, men dog udenfor udviklingsarealet. Et større areal er af Hillerød Kommune udpeget som særlige landskabelige værdier. Dette er udpeget indenfor Hammersholt Enges område, hvorfor man i planlægningen af dette område bør være meget opmærksom på, at de landskabelige værdier ikke forringes efter udviklingen.

 

I landskabet findes flere regionale rekreative stier, som bør forstærkes gennem udviklingen af Hammersholt Enge.