Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:

Bliv en del af fremtidens bæredygtige landsby

Hammersholt Enge skal skabes i samarbejde med ildsjæle, professionelle, lokalsamfundet, industrien, organisationer og foreninger. Hvis du eller I, vil bidrage til fremtidens bæredygtige landsby, så skriv en besked til os i dag, med dine tanker og idéer for Hammersholt Enge. Vi håber at mange Hillerødborgere vil være med – sammen kan vi alt.
  Alle kan være med til at udvikle Hillerøds ambitiøse fremtids-laboratorium

  I en tid hvor Covid-19 sætter hele vores livsstil i relief, en tid, hvor klimaudfordringerne er stadigt mere nærværende og en tid, hvor urbaniseringen ser ud til at have nået et mætningspunkt kan Hillerød blive stedet hvor fremtidens boformer opfindes. Det lyder voldsomt, men faktisk er det meget fredeligt og meget sandt.

  Det er som om hele den vestlige verdens traditionelle livsstil står ved en korsvej – og det er ikke nødvendigvis dårligt. Gennem hele menneskehedens historie har det vist sig, at vi altid formår at handle, at skabe og at udvikle os, når udfordringerne kræver det – og det gør de nu.

  Vi kan efterhånden se, hvordan den urbanisering, der har været bestemmende for de seneste femogtyve års byudvikling, stille og roligt standser op. Efterhånden er boliger i de store metropoler blevet så dyre, at moderne lejligheder mere minder om hoteller end rigtige boliger.

  Ejerne bor der ikke for alvor, men er ude det meste af døgnet for at tjene penge nok til at betale de eksorbitante huslejer. Byerne mister egenart og individualitet i den internationale konkurrence om at levere den næste “insanely great thing”, og vores bykerner forfalder til tomme skaller, møbleret med idéforladte kædebutikker, der gør det umuligt at afgøre, om man er i København, Køge eller Kuala Lumpur.

  Netop i dette tidehverv har Hillerød en unik mulighed for at (for)blive noget specielt.

  I Hillerød har man en stærk lokal historie, man har nærhed til hovedstaden, og man har samtidig natur og rekreation lige uden for døren. Kort sagt er det muligt i Hillerød at skabe et seriøst og ambitiøst bud på fremtidens bæredygtige boformer. Med en beskeden indsats kan man i Hillerød Kommune udvikle en måde at bo på, der tager hensynet til FNs verdensmål til det næste niveau. Som det er nu, bliver verdensmålene alt for ofte til en bevidstløs checkliste for den laveste fællesnævner.

  Med det foreslåede projekt på Hammersholt Enge bliver det muligt at stille det altoverskyggende spørgsmål: Hvad nu hvis…..?

  Hvad nu hvis vi kunne skabe en by, der var en blanding af landsbyen og den moderne købstad?

  Hvad nu hvis vi kunne skabe en by med nye ejer- og boformer. En by der kunne give plads til de bæredygtighedsorienterede, – både unge førstegangskøbere og etablerede villaejere?

  Hvad nu hvis vi kunne indtænke bæredygtighed og klimaløsninger på tværs af matrikelskel og ejerform?

  Hvad nu hvis vi kunne skabe en by der havde lynhurtig adgang til både internet og grønne områder?

  Det er alt sammen muligt – og bedst af alt er det alt sammen noget, der lever op til kommuneplanens ambitioner. I dén står der blandt andet:

  Hillerød Kommune skal være et attraktivt sted at bo; et sted hvor et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt samfund understøttes.

  Nye boliger skal supplere den eksisterende boligmasse og give mulighed for nye typer af bebyggelser.

  Hammersholt Enge tilbyder ægte bæredygtighed og ægte fællesskab. Alt for ofte parkeres bæredygtighed på samme måde som verdensmålene i en checkliste.

  Ambitionerne i Hammersholt Enge rækker langt videre end det. Projektet anlægger et holistisk perspektiv og indtænker både up-cycling af byggematerialer, radikal genanvendelse, grøn energiforsyning, CO2 neutralitet, klimasikring, biodiversitet, digitale grønne løsninger og social bæredygtighed. Som udgangspunkt er Hammersholt Enge en ramme om et fællesskab som de gamle landsbyer. Ikke noget med tvungne fællesmøder og vagt, kollektivt ansvar, men snarere et fællesskab drevet af fælles interesser, af nysgerrighed og af ambitioner på Hillerøds (og klodens) vegne.

  Det eneste vi ønsker, for at kunne tage det næste skridt, er at Hillerød Kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer vil udlægge Hammersholt Enge som boligområde i Kommuneplan 2021. Så kan vi gå i gang med at give ambitionerne og drømmene kød og blod. I samskabelse med ildsjæle, professionelle, lokalsamfundet, industrien, organisationer og foreninger. Vi håber at mange Hillerødborgere vil være med. Sammen kan vi alt.