Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:
Hammersholt Enge. Koncept og vision for fremtidens bæredygtige landsby.

Visionen

Visionen for Hammersholt Enge begyndte i 2016, hvor en lille projektgruppe af fagfolk begyndte arbejdet med at udvikle et landområdet, beliggende naturskønt imellem to eksisterende landsbyer syd for Hillerød, til en ny bæredygtig landsby bygget på FN’s 17 verdensmål. I takt med at projektets idegrundlag er blevet udviklet, er der opstået en tro på, at vi kan skabe verdens bedste landsby.

Hammersholt Enge skal appellere til de moderne og bæredygtige beboere. Dem som søger landsbyens fællesskab og identitet, nærheden til naturen og muligheden for at iværksætte sig selv, præge sine omgivelser og igangsætte projekter alene eller i fællesskab med andre.

Visionen for Hammersholt Enge handler om at etablere en moderne og mangfoldig landsby, skabt på grundlaget af FNs Verdensmål. Hammersholt Enge skal ligeledes bidrage til at revitalisere og forbinde de to eksisterende landsbyer, Hammersholt og Ny Hammersholt. Projektet tager derfor både afsæt i de 4 anbefalinger fra Erhvervsministeriets Udvalg for levedygtige landsbyer og kombinerer det med FN’s 17 verdensmål. Kombinationen af de to værktøjer giver forankring i danske forhold og kulturer, samtidig med at blikket løftes mod ressourcebevidsthed og en global dagsorden.

Tidsplan og proces

1
2
3
4
1
2
3
4

Kommuneplan

Hammersholt Enge forventes at indgå i kommuneplan 2021 som boligområde.

Koncept skabes

I årene 2021 - 2024 skabes konceptet og projektet i samarbejde med lokale ildsjæle, professionelle, lokalsamfundet, industrien, organisationer og foreninger.

Fysisk planlægning

I 2024-2025 gennemføres den fysiske planlægning i tæt samarbejde med myndigheder og samarbejdspartnere.

Etablering

Byggeriet af fremtidens bæredygtige landsby, Hammersholt Enge, igangsættes og forventes færdiggjort i perioden 2025-2027.